Böcker

Människor som ljuger

2014 roman, pub. Alfabeta förlag
Om lögnen som skadar men också kan bli ett sätt att förändras. 

Orden brinner i hjärnan

2004 diktantologi red. Pub En bok för alla.

Jag viskar : Högklintero

1998 prosadiktsamling, pub. Norstedts förlag.
Om att möta döden och trots det vilja leva.

Tiden skulle komma att röra vid mig

1995 prosadiktsamling pub. Norstedts förlag.
Om en liten flickas blick på sig själv och sin pappa.