Skrivpedagog

Malin Isaksson arbetar med både längre skrivkurser och i kortare workshop form. Både med ungdomar och vuxna som själva vill skriva men också med exempelvis lärare och bibliotekarier som vill få verktyg för att själva kunna arbeta med barn, ungdomar eller vuxna i kreativt skrivande. 

”Jag skriver själv men är även nyfiken på andras skrivande. Jag tycker det är spännande hur mina författarkunskaper kan smitta in i min pedagogroll. För att undersöka samspelet mellan mina kunskapsområden som författare och skrivpedagog sökte jag till Magisterprogrammet i Praktisk kunskap på Södertörns högskola. I uppsatsen Hur blir en valnöt en skalnöt – språkliga processer i kreativt skrivande med ungdomar fokuserar jag på vad jag kallar en skönlitterär hållning, ett uttänjt litteraturbegrepp och det kreativa skrivandes som ett verktyg för att arbeta med språklöshet och maktlöshet. Jag har under de senare åren intresserat mig för bibliotekeket som plats och möjlighet, i exempelvis forskningsprojektet Välkommen till orden. Jag har också varit redaktör för Skrivboken tillsammans med Pia Borrman, en inspirationsbok som riktar sig till de som vill arbeta med skrivande på bibliotek men som vi märkt även kan vara spännande för svensklärare. ” 

- Malin Isaksson